line decor
   ::  
line decor
   
 
Vastvedt

Nordre Vastvedt gård i Svinndal - vårt hjem!

Gården ble kjøpt av Endre Skolt i 1927. Han kom opprinnelig fra Hemsedal, men hadde en tid vært kjøpmann på Mysen. Endre valgte å kjøpe gården fordi den etter sin tid hadde rimelig høy standard på driftsbygningen. Bolighuset var derimot forfallent, og han måtte lokke familien med nytt våningshus for å få dem til å flytte med til Svinndal. Endre fikk først reiset et bryggerhus i 1933, før han, ved hjelp av arbeidskraft fra Hemsedal, fikk satt opp ny hovedbygning. Denne sto ferdig i 1944.

Endres datter Margot og ektemannen Arne flyttet inn på gården i 1956. I Arnes tid ble driftsbygningen utvidet flere ganger. Etter at Magnar Tofteberg, Arne og Margots eldste sønn overtok i 1989, ble det satt opp kårbolig og fjøset ble utvidet ytterligere, og modernisert til løsdrift.

Fremdeles er melk- og kjøttproduksjon hovednæringsveien på Vastvedt.

 
LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen. Gjennom denne organisasjonen tar Grete del i et landsomfattende nettverk av matematikkutdannere. Gjennom LAMIS får hun inspirasjon, motivasjon og faglig påfyll. Deltagelse i nettverket har ledet til arbeid for NSMO (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen), Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Østfold. Ja, sågar har ekte angansjement ført til heder og ære gjennom Holmboeprisen.

 
SVINNDAL SKOLEKORPS

Korpsliv er samlende - og langt fra så krevende som mange skal ha det til. Svinndal skolekorps har bidratt med musikalsk inspirasjon og sosialt nettverk til glede for små og store gjennom flere generasjoner. Familien har deltatt aktivt både som spillende og i lederverv. I Svinndal skolekorps har alle like stor verdi, og ingen får reservebenkplass. Og hva er vel et par kakelotterier i året, mot serier av lørdager i idrettshaller?? Langt å foretrekke for vår familie i hvert fall!

 
4H OG BU
Den oppvoksende generasjon engasjerer seg i foreningslivet. Gjennom 4H har de fått en grunnleggende innføring i styrearbeid og lagdrift. Når plaketten er vel i havn er det Bygdeungdomslaget som får tid og oppmerksomhet. Sommeren 2008 ble det arrangert Sommerstevne for ØBU på Vastvedts jorder. Arrangementet går inn i historien som velforberedt og ryddig gjennomført, og ungdommene i arrangementskommiteen har høstet ros både fra deltagere og bygdas befolkning.
 
 

 

 

Lenker:

maximum

LAMIS

NSMO

Utdanningsdirektoratet

Høgskolen i Østfold

Holmboeprisen

Greåker VGS

Kirkebygden skole

 

 

 

 

Kontakt:

grete@tofteberg.net